Wayflyer lanserar Scaler-produkten och öppnar dörren till mer prisvärd finansiering för stora e-handelsföretag.

  • Wayflyers nya Scaler-produkt ger stora e-handelsföretag prisvärt kapital för att ge dem säkerhet om framtida kassaflöden.
  • Genom Wayflyer Scaler får företag en godkänd kapitalgräns som de sedan kan använda när de vill, när behovet uppstår. Det kapital som tillhandahålls genom Scaler hjälper också företagen att planera med större säkerhet i skiftande miljöer, samtidigt som det ger dem självförtroende att dra nytta av investeringsmöjligheter. 
  • Kunderna drar nytta av snabba finansieringsbeslut, överkomliga räntor, transparenta villkor och inga säkerhetskrav.
  • Wayflyer värderas till 1,6 miljarder dollar och räknar med att ge kunderna mellan 2 och 2,5 miljarder dollar i finansiering i år. Det tillhandahöll 50 miljoner dollar i finansiering till e-handelsföretag 2020 och cirka 500 miljoner dollar 2021.

16 juni 2022 - Wayflyer, den intäktsbaserade finansierings- och tillväxtplattformen för e-handlare, har lanserat en ny finansieringsprodukt för stora e-handelsföretag som ger dem säkerhet om framtida kassaflöden till överkomliga priser.

Wayflyer Scaler är ett intäktsbaserat finansieringserbjudande som är särskilt utformat för e-handelsföretag med årliga intäkter på 20 miljoner dollar eller mer. Det ger e-handelsföretag en maximal gräns för finansieringsexponering, vilket gör att de kan använda kapitalet när och hur de vill upp till denna gräns. Genom att Wayflyer Scaler ger dessa e-handelsföretag visshet om det framtida kapital som finns tillgängligt för dem, kan de planera framåt med större självförtroende och dra nytta av investeringsmöjligheter när de uppstår.  

Scaler är byggt för e-handelsföretag som regelbundet behöver finansiering i miljonklassen, men som inte vill genomgå smärtsamma ansökningsprocesser hos traditionella banker eller tillhandahålla betydande säkerhet. Produkten ger e-handelsföretag en större kapitalpool som de kan använda som de vill, antingen omedelbart eller när behovet uppstår. Wayflyer kommer att rikta in sig på nya potentiella kunder med Scaler, samtidigt som man kommer att erbjuda den till befintliga kunder som har uppnått hög tillväxt med Wayflyers stöd och som nu arbetar i mycket större skala. Tack vare sina förbindelser med företag som J.P. Morgan och sin specialiserade kapacitet att teckna lån, har Wayflyer Scaler som mål att erbjuda de mest överkomliga räntorna på marknaden för intäktsbaserad finansiering.

De viktigaste fördelarna med Scaler-produkterna är:

  • Säkerhet om det framtida kapital som finns tillgängligt för e-handelsföretag, med möjlighet att få en maximal gräns på upp till 2x företagets månadsintäkter.
  • Överkomliga priser med helt öppna villkor och bestämmelser
  • Snabba och enkla ansökningsprocesser
  • Till skillnad från andra finansieringsalternativ finns det inga avgifter för outnyttjade medel, arrangemangsavgifter, underwriting- eller initieringskostnader.
  • Ingen säkerhet eller utspädning

Aidan Corbett, VD och medgrundare av Wayflyer, kommenterade: "Större e-handelsföretag har många fördelar jämfört med sina mindre motsvarigheter. Båda står dock i grunden inför samma utmaningar när det gäller finansiering. Deras rörelsekapitalprofil gör det svårt att finansiera stora utgifter som lager och marknadsföring. I denna osäkra miljö är det också svårt för dem att planera framåt utan att veta vilket kapital de kommer att ha tillgång till och när. Detta kan vara en verklig flaskhals för tillväxt, och det är där Wayflyer kan hjälpa till.

"Genom nyligen ingångna avtal med en rad företag, bland annat J.P. Morgan, har vi fortsatt att utveckla vårt produktutbud samtidigt som vi sänker kostnaderna för kunderna. De som använder vår Scaler-produkt kommer att dra nytta av alla samma flexibla, konkurrenskraftiga och transparenta finansieringsvillkor som gjort våra befintliga finansieringsalternativ så populära, men med ännu bättre villkor som kommer att göra intäktsbaserad finansiering till ett extremt attraktivt alternativ för företagare." 

Wayflyer värderas till 1,6 miljarder dollar och räknar med att ge kunderna mellan 2 och 2,5 miljarder dollar i finansiering i år. Det tillhandahöll 50 miljoner dollar i finansiering till e-handelsföretag 2020 och cirka 500 miljoner dollar 2021.